22.07.2013

Oracle Database 12c yeni özellikler.


Arkadaşlar selamlar.

Oracle Database 12c nin bana göre son derece önemli birtakım yeni özelliklerinden bahsedeceğim. 12c veritabanının yüzlerce yeni özelliği olduğunuda unutmamak gerekir.
* Kiracılı model: Oracle veritabanı artık CDB (container database) ve PDB(pluggable database ) gibi iki temel kavramdan oluşuyor.
Container database temel veritabanımız. 12C ile beraber 3 seçeneğimiz var.
Çoklu kiracılı model
Tekli kiracılı model
Eski model
Bir root container ve çekirdek database imiz var. Yeni modelde veritabanları arasında birçok ortak process var bunlar
Background processleri ,shared memory,Oracle metadata,Redolog file,Controlfile ve Undo tablespace leri ortak.
Pluggable databaselerde ise apllication datası ve tablespaceleri, Local user ve Local Roleleri Local metadatayı bulmak mümkün.
 Aslında son derece mantıklı olusturulmuş bir sistem eskiden bir veritabanını kullansanızda kullanmasanızda BP ler çalışırdı. Yeni sistemde gereksiz çalışan hiçbir kaynak yok. Ortak çalışabilecek olanlar ortak tasarlanmış durumda.

Artık SQLdenSorguladığınızda

SQL>Select name,open_mode from v$pdbs;

PDB$seed diye bir database var ve read only durumda
diğer PDBler ise Read Write durumda lar.

* Diğer önemli bir gelişim ise sqldeveloper ürününde 
Artık SQL Developerdan DBA Navigator sayesinde

Pluggable database startup/shutdown
Database configuration: Initialization Parameters, Automatic Undo Management, Current Database Properties, Restore Points, View Database Feature Usage
Database status view
Data Pump Export and  Import jobs
RMAN Backup/Recovery actions
Resource Manager configuration
Scheduler setting
Security configuration like audit settings, profiles, roles, users
Storage configuration for archive logs, control files, data files, redo log groups, tablespaces, temporary tablespace groupsgibi operasyonları yapabileceğiz.Oracle 12c veritabanı ile enterprise manager da yaptığımız birçok iş artık SQLDeveloperdan yapılır hale gelmiş durumda.

* Artık Yarattığımız userlar Container veya local bazda yetkili olacaklar.
Genel yetkili
 SQL> CREATE USER C##_zekeriya IDENTIFIED BY oracle
  2  CONTAINER=ALL;

Lokal yetkili

SQL> CREATE USER Zekeriya IDENTIFIED BY oracle
  2  CONTAINER=CURRENT;

* Online çalışırken bir datafile isim ve/veya yer değiştirmesi

Bir datafile online durumda çalışırken başka bir lokasyona taşınabilir , yer değiştirebilir.
Asm datafiledan OS datafile taşınabilir
Kullanıcılar datafile taşınırken select –dml-ddl işlemlerini yapabilirler.
Bu operasyon tek stepte yapılıyor.


SQL> ALTER DATABASE MOVE DATAFILE '/u01/data/zekeriya.dbf' TO '/u01/data/yenizekeriya.dbf‘;
SQL> ALTER DATABASE MOVE DATAFILE '/u01/data/zekeriya.dbf' TO '+DATA';
SQL> ALTER DATABASE MOVE DATAFILE '+DATA/orcl/DATAFILE/zekeriya.dbf ' TO '+FRA’
SQL> ALTER DATABASE MOVE DATAFILE '/u01/data/zekeriya.dbf' TO '/u02/data/zekeriya.dbf' REUSE;

* Birden fazla indexi aynı kolonda kullanabilme özelliği

Tek kolonda birden fazla index yaratabilme özelliği
Btree ve Bitmap İndex bile aynı kolonda çalışabilecek.


* İnvisible Column-Görünmez Kolon

11g ile beraber invisible indexlerle tanışmıştık.
12c database bize invisible kolon özelliğini son derece basit bir şekilde getiriyor.
Desc yada benzer select işlemleri ile kolonu göremiyoruz.
İnsert ederken direk ismini belirtirseniz kullanabiliyoruz.

SQL> CREATE TABLE personel (epno number, isim varchar2(40), maas number INVISIBLE);

SQL> ALTER TABLE personelMODIFY (maas visible);

Bu yazıyı kaynak göstererek yayınlayabilirsiniz.

10.07.2013
12 Temmuz Cuma Saat 1430. Yer Bilginc IT Academy.

Türkiyede ilk Oracle database 12c New features Semineri.

Katılım Ücretsiz. Kontenjan dolmadan kayıt ve diğer bilgiler için

http://bulten.bilginc.com.tr/Subscribe/vc.asp?MID=979D6A8505434E6699F91073F79C1234&CID=0D3DA344AC92401088C0B342D2E21481