22.09.2008

Rman Yenilikleri

Otomatik diskten diske backup:

-Tam otomatik disk bazlı yedekleme ve geri donme, disk blocklarında tam correption koruması
-Cok hızlı incremental backup. Sadece değişen blockların yedeklenmesi.Değişen blockların tutuldugu algoritmanın değişmesi 20 kat daha hızlı algoritma
-Düşük maliyetli ATA disklerin recovery area olarak kullanılmaı

Performan Hızlanması:

-İntra paralel işlemler.Tek bir datafile da bile
-%40 varan daha hızlı sıkıstıma algoritması
-commited undoları atlayabilen backuplar

Daha düşük yer kaplaması

-Clone ve standby database create etmek için deduplicate işlemlere gerek kalmaması

Çok daha etkili ve kullanılabilir Data guard:

-Backupları sadece specific bir database atamak
-Hızlı incrementalbackup şeçeneği standby databasede

Arşiv logların otomatik olarak deletion politikası:

-Otomatik arşiv log silinmesi eğer bu loglar standby aktarıldıysa
-Otomatik silinene arşiv log politikaları .Örnek 2 defa tape backup alındıysa

Güvenlik seçenekleri

-VPD database şeçeneklerini Rman userları için kullanabilme

Gerçek zamanlı corruptionlog mekanızması

-Backup validate komutuna gerek kalmadan tespit edebilmek

Windows valume shadow copy servis apısi ile entegrasyon

DATA recovery advisor sayesinde problemin anında tespiti ve geri donüş komutları

-Rman, flashback ve data guard tarafında çalışıyor.Hiç komut bilmeyen için bile kullanımı son deece basit.

9.09.2008

LINUX giris


linux nedir?
linux unix base bir operating sistemdir.linus torvalds tarafından helsinki universitesinde yazılmıstır.
GNU general public license adı altında yazılmıstır ve bedava bulunabilir.
LUX penguen resmi mascotudur.
Oracle linux stratejisi:
Oracle resmi olarak redhat enterprise linux AS ve ES destekler. UnitedLinux da destekleri arasındadır. UnitedLinux kapsamında Conectiva,SCO,SuSE ve TurboLinux vardır.
File sistem ve basic directoryler:
Linux direktoriler,subdirektorilerden olusur. Bunlardan bazıları

/bin: programları ve binary dosyaları gösterir

/boot:Linux kernal direktorisidir.

/dev:sistemdeki cihazlar(device) tutulur.hard drive bunu /dev/hda olarak bilir.

/etc:konfigurasyon direktorisidir.

/lib:library direktosidir.

/root: kısıtlı alandır,root hakkı dısında ulasılamaz.

/sbin:binary filesların root tarafından kullanılanlarını tutar.

/tmp:Temporary file dosyasıdır.

/usr:file ve programları tutar. userlar tarafından kullanılan

/var:boyutu değişenleri tutar örnek olarak database gelen email gibi


Shell Komutları:


Envorinment-Based komutlar:

date:tarihi gösterir

df:disk alanını gosterirher file sistemde ne kadar uygun alan var

du:disk alanı kullanımını gösterir

echo:belirli yarları gösterir Örnek echo $ORACLE_HOME

env:envorinment variableları gösterir

exit:log out olur.

export:envorinment variable set eder.Örnek export ORACLE_HOME=/home/oracle/db_1

free:kullanılan ve bos memory gosterir

ifconfig:network durumunu gösterir.IP adresini ..

kill: process durdurur. Örnek kill -9 pid

login

logout

ps:calısan processleri gösterir.Örnek ps -ef grep oracle .Oraclela ilgili calısan processler.

su:calısan user değişikligi

top:top cpu falan

uname:sistem bilgilerini ekrana basar.


Information-Based KOMUTLAR

>:redirect output.Örnek ls >filename butun file listeler ve filename yazar.yoksa yaratır varsa overwirte yapar

>>:ekleme komutu örnek ls>>filename filenın sonuna yazar,yoksa yaratır.

:pipe komutu örnek :ps -ef grep keyword onunla ilgili demektir.

cat:concat örnek cat filename o filenın icerigini ekrana gosterir.

diff:fark Örnek diff file1 file2

file:file tipini gösterir.Örnek file filename textmi exe mi?

find: arayıp bulmak.Örnek find -name *oracle* yada find -mmin -30 son 30 dakikadakileri
bulur.

grep:harf bulur.Örnek grep -ir 'oracle' filename dosyada oracle arıyor i harfi ignore case sensetive rde directive.

info:bir konu hakkında bilgi.info ls

less:less filename f ile ileri b ile geri

ls:listeleme ls -al veya ls -al *html

man:manuel sayfa.man find

more:file icerigi gormek. more filename veya ls -al more

pwd:suanda hangi direktorideyim.


File System Komutları:

cd:change directory: cd /dir/files eger direk altındayanız cd dir

chmod:direktorinin haklarını değiştirme
chmod 7777 filename

chown:owner değiştirme
chown owner:group filename

cp:kopyalama
cp file /yenifle

mkdir:direktori yaratma
mkdir /home/oracle

mv:move yapma mv eskiadı yeniadi

rm:silme rm filename
rmdir:direktori silme


Genel vi komutları

ESC exit

ZZ: save file and cıkıs

:w kaydet

:q! kaydetmeden cık.

i,a:insert

x:delete karakter

dd:delete current satir


Genel FTP Komutları

ftp hostname.com hostname bağlanma

type binary set tip binary files

type ascii set tip ascii files

get filename ftp sitedan file getirme

put filename ftp site file koymak

mget *jar get all jar files from ftp sites

mput *exe ftp site butun exeleri koymak

prompt
append
close
delete
dir
cd
? print localhelp
get file almak
put file koymak

Arsiveleme Utilities

tar
gzip ve gunzip
bzip2 ve bunzip2
zip ve unzip

8.09.2008

Oracle Database 10g R2: Real Application Clusters for Administrators


Bugun uzun zamandır planladığım bu sınava girerek Real application cluster expert sertifikasına sahip oldum. Bu sınava girmek için ya OCP olmanız yada daha evvel RAC eğitimine katılıp hand on requriment formunu doldurup onaylanmanız gerekmektedir.


Sınav aslında iki farklı sınavdan olusuyor. Bu anlamda ilk defa boyle bir sınavla karsılastım.

birinci kısım RAC administration ikinci kısım Cluster management. Her iki kısımdanda %60 üzeri puan almanız gerekmekte. sınavda 63 soru cıktı ve siz hangi sorunun hangi bolumde oldugunu bilmeden cevaplıyorsunuz.


Bu sınava girmek isteyen arkadaslarım olursa daha detaylı yardımcı olabilirim.


3.09.2008

ORATAB dosyası

Bugun birden fazla database yoneten arkadaslarımızın isine yarabilecek bazı oratab özelikklerini paylaşmak istedim

Bu serverde kac process hangi databaselerde çalışıyor?

[zekeriya@zekeriyapc] cat pscnt

if [ “`echo $LINE | awk -F: ‘{print $3}’ -`” = “Y” ] ; then
ORACLE_SID=`echo $LINE | awk -F: ‘{print $1}’ -`
COUNT=`ps -ef | grep -v ora_ | grep $ORACLE_SID | wc -l`
echo “$ORACLE_SID $COUNT”
fi
esac
done

hangi database ne buyuklukte?

[zekeriya@zekeriyaPC] cat dbsizeall
for sid in `cat /var/opt/oracle/oratab | grep Y$ | cut -f1 -d:`
do
echo $sid
dbsize $sid
echo “ “
done

Kaç database var?

[zekeriya@zekeriyaPC] cat dbcnt

ORATAB=/var/opt/oracle/oratab
cat $ORATAB | grep -v “^\#” | grep -v “^*” | grep -v “^$” | wc -l

Hangi databaseler ayakta ve çalışıyor?

[zekeriya@zekeriyaPC] cat dbayakta
ORATAB=/var/opt/oracle/oratab
cat $ORATAB | while read LINE
do
case $LINE in
\#*) ;; #comment-line in oratab
*) 
if [ “`echo $LINE | awk -F: ‘{print $3}’ -`” = “Y” ] ; then
ORACLE_SID=`echo $LINE | awk -F: ‘{print $1}’ -`
if [ “$ORACLE_SID” = ‘*’ ] ; then
ORACLE_SID=””
fi
ORACLE_HOME=`echo $LINE | awk -F: ‘{print $2}’ -`
# check for database online
STATUS=`ps -fu oracle | grep “ora_[a-z]*_${ORACLE_SID}$” `
if [ $? -eq 0 ]; then
echo “${ORACLE_SID} OK”
else
echo “${ORACLE_SID} DOWN”
fi
fi
esac
done1.09.2008

ASM 11g yeni özellikler

ASM FAST MIRROR RESYNC

bu özellik sayesinde 10gde herhangi bir disk offline alındığında ASM drop edip extentleri kalan disklere yollardı böylece bu işlem saatler sürebilirdi.11g ile beraber fast mirror resync özelliği sayesinde 1-2 saat boyunca offline alır fakat drop etmez. Gerekirse 2-3 saat bu olay devam ederse drop edebilir

ASM variable size exetent özelliği gelmiştir.1,8,64 allocation unit olabilir.

ASm sayesinde 63 disk group
10000 ASM disk
4 petabytes her ASM diski için
40 exebytes of storage
1 million files per disk

maximum file size external redundany140PB
normal redundancy 42PB
high redundanct 15 PB tir.


SYSASM rolu gelmiştir. Bu rol sayesinde artık sysdba olmayan kişi sadece asm instance yonetebilir.

alter diskgroup data chechk komutu sayesinde gelişmiş disk grubu kontrolu mumkundur.
alter diskgroup data mount force ve noforce ozelliği gelmiştir bu özellik sayesinde ulasılamayan disk bile mount olabilir.

ASMCMD ile md_back ve md_restore komutları ile metadata backupı ve geri donmesi mumkundur.